ΑΡ.ΑΠΟΦΑΣΗΣ 129-2019: ΑΣΚΗΣΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Άσκηση του Ενδίκου μέσου της Αίτησης Ανάκλησης ενώπιον του Εβδόμου Τμήματος του Ελεγκτικού
Συνεδρίου κατά της υπ’αριθ. 154/2019 πράξης του Κλιμακίου Προληπτικού Ελέγχου Δαπανών αυτού Τμήματος,
οριζόμενων προς τούτο των Δικηγόρων του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου και
Παναγιώτη Πούλιου, στους οποίους δίνεται η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα, να ασκήσουν το
αμέσως ανωτέρω ένδικο μέσο και να παραστούν ενώπιον του αρμοδίου Δικαστηρίου προς συζήτηση και υποστήριξη
αυτού με κάθε νόμιμο μέσο και τρόπο, από κοινού ή υφ’εκάστου κεχωρισμένως.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός