ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 91-2019: ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΠΙΤΑΓΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα
Την Αποδοχή της Δωρεάς (υπό τη μορφή Επιταγών), συνολικής αξίας 450,00 € (15 Επιταγές, αξίας 30,00 €
έκαστη), από την Επιχειρηματία κα Φωτεινή Καραμπά, προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου –
Χολαργού.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός