ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 87-2019: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ Γ1.1. "ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP Δ.Ο.Π.Α.Π ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ " ΚΛΠ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 12522/21-5-2019 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών ( Ανοικτών Διαγωνισμών), για την ανάδειξη οριστικών ανάδοχων
για το τμημα Γ1.1.”ΕΙΔΗ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥ CAMP Δ.Ο.Π.Α.Π του διαγωνισμού ΄΄Προμήθεια τροφίμων
για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. καθώς
και γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των Ν.Π.Δ.Δ. Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α , Δ.Ο.Π.Α.Π. και Σχολικών
Επιτροπών Π.Ε. και Δ .Ε.΄΄

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός