ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 86-2019: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΕΛΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής συνολικού ποσού 20.000,00€ σε βάρος των ΚΑ
10.6411.0001, 20.6411.0001, 35.6411.0001 του προϋπολογισμού 2019, στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος
Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ο
οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός