ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 58-2019: ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.050,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001
«παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Εμμανουήλ
Κονδύλη - ΔΕ Διοικητικού, προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου
Παπάγου-Χολαργού, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών
μηνών.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός