ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 25-2019: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΤΟΥΣ 2018

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Απαλλαγή Υπόλογου Διαχειριστή Παγίας
Προκαταβολής έτους 2018.
Αριθμός Απόφασης:
25
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την Απαλλαγή του κ. Δημητρίου Σαραντόπουλου από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αριθ. 71/2018
Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Σειράς Α΄ ποσού 4.000,00€.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΝΙΚΑΚΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός