Αρ. Απόφασης 21-2019 ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΩΝ ΦΑΝΕΡΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ-ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΑΝΑΜΟΝΗΣ ΣΤΑ ΜΜΜ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΑΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Κατάρτιση όρων φανερού πλειοδοτικού
διαγωνισμού για την εκμίσθωση κοινοχρήστων
χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για την
τοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση στεγάστρων
αναμονής στα Μ.Μ.Μ. και τη διενέργεια υπαίθριας
διαφήμισης.
Αριθμός Απόφασης:
21
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Τη Σύνταξη και Κατάρτιση των Όρων Διακήρυξης του Φανερού Πλειοδοτικού Διαγωνισμού, για την εκμίσθωση
κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού για την τοποθέτηση-διατήρηση και συντήρηση
στεγάστρων αναμονής στα Μ.Μ.Μ. και τη διενέργεια υπαίθριας διαφήμισης, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός