Αρ. Απόφασης 19-2019 ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ α/α ΕΣΗΔΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΎ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΟΛΑΡΓΟΥ" ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.922.500,00

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :
 Την εισήγηση της Προέδρου.
 Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Την Ακύρωση του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με αρ. 79941 του ΕΣΗΔΗΣ, λόγω μή ολοκλήρωσης του
προσυμβατικού ελέγχου της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Αττικής. Ο Διαγωνισμός θα επαναληφθεί,
βάσει των υπ’ αριθ. 4 και 11/2019 ισχυόντων Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός