Αρ. Απόφασης 114-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΤΆ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣΗ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. Μ2018103 ΜΕΛΕΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ 2018-2020 & ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΜΕΝΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Ι ΓΙΑ ΤΗΓΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την Προσφυγή, κατά παρέκκλιση, στη διαδικασία ανάθεσης μεμονωμένου τμήματος της υπ’ αριθ.

Μ2018103 μελέτης και συγκεκριμένα της ΟΜΑΔΑΣ Ι που αφορά στη προμήθεια ελαστικών για τα

οχήματα του Δήμου, προϋπολογισμού 55.000,00 + ΦΠΑ 24%, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 6

παρ. 10 του Ν. 4412/2016.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός