Αρ. Απόφασης 113-2018 ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΕΠ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

H Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της :

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος

προπληρωμής για τα προνοιακά επιδόματα του Δήμου

Παπάγου-Χολαργού.

Αριθμός Απόφασης: 113

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Την απαλλαγή του κ. Μπαρλή Ιωάννη από κάθε ευθύνη ως υπόλογου του υπ’ αρ. 113/2018

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός