Αρ. Απόφασης 72-2018 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Νο 3 ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ & ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟ

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:

Την εισήγηση του Προέδρου.

Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

α. Την Έγκριση του με αριθ. πρωτ. 6759/22-3-2018 Πρακτικού Νο 3 της Επιτροπής ιαγωνισμού και

Αξιολόγησης Προσφορών Λοιπών Προμηθειών και Υπηρεσιών (Ανοικτών ιαγωνισμών), του

ιαγωνισμού : «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του -ήμου

και του ΝΠ-- -ΟΚΜΕΠΑ καθώς και γάλακτος για το προσωπικό του -ήμου και των ΝΠ---

-ΟΚΜΕΠΑ & -ΟΠΑΠ».

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός