Αρ. αποφ. 248/2015 "Έγκριση Πρακτικού – Γνωμοδότησης Επιτροπής για τον πρόχειρο διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου – Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α. Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 30338/11-12-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών του Δήμου,
β. Την κήρυξη, ως άγονου, του πρόχειρου διαγωνισμό για την «Προμήθεια φαρμάκων και αναλώσιμου υγειονομικού υλικού Δήμου Παπάγου –Χολαργού και Νομικών Προσώπων ΔΟΚΜΕΠΑ & ΔΟΠΑΠ».
γ. Την επανάληψη του ανωτέρω Διαγωνισμού, με τους ίδιους Όρους.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός