Αρ. αποφ. 243/2015 "Έγκριση πρακτικού - γνωμοδότησης για την κατακύρωση ή μη της προμήθειας με τίτλο «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015»."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει το με αριθ. πρωτ. 30695/15-12-2015 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών και κατακυρώνει την Προμήθεια με τίτλο : «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015», στην εταιρεία FONTANΑ FOUNTAINS ABEE , αντί δαπάνης 48.550,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 11.166,50€, ήτοι συνολική τιμή 59.716,50€.


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός