Αρ. αποφ. 233/2015 "Ενέργειες προς διαταγή απόδοσης μισθίου, οφειλόμενων μισθωμάτων, κ.λπ. από την Εταιρεία « Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΙΚ. ΡΟΪΜΠΑ Α.Ε.»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

1. Το Διορισμό των κ.κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου (Προϊσταμένου της Νομ. Υπηρεσίας του Δήμου) και Παναγιώτη Πούλιου (Δικηγόρου παρ’ Εφέταις), αμφότερων εργαζόμενων με έμμισθη εντολή στο Δήμο Παπάγου – Χολαργού, οι οποίοι, ενεργώντας από κοινού, ή ο καθένας μόνος του, να προβούν σε έκδοση διαταγής αποδόσεως μισθίου, επίσης να καταθέσουν διαταγή πληρωμής προκειμένου να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά από τα οφειλόμενα μισθώματα κλπ. της εταιρείας «Ι.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΙΚ.ΡΩΪΜΠΑ Ο.Ε.» προς το Δήμο Παπάγου – Χολαργού.

2. Δίνει στους ανωτέρω την ειδική εντολή, δικαίωμα και πληρεξουσιότητα, όπως προβούν στα ανωτέρω αναφερόμενα στο 1., καθώς , επίσης, να δίνουν εντολή στους δικαστικούς επιμελητές, προκειμένου να προβαίνουν στην εκτέλεση των εκτελεστών τίτλων και των δικαστικών αποφάσεων και ενεργήσουν κατά πάντα νόμιμο τρόπο προκειμένου να υποστηρίξουν τις ως άνω υποθέσεις που προκύπτουν από τις ανωτέρω αναφερόμενες οφειλές προς το Δήμο.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός