Αρ. αποφ. 230/2015 "Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας και Ανάδειξη Μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου: «Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την έγκριση του από 17-11-2015 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων σχετικά με την Ανάδειξη Μειοδότη, για την εκτέλεση του έργου: «Περιφράξεις Κοινοχρήστων χώρων», σύμφωνα με το οποίο (Πρακτικό) Μειοδότης αναδείχθηκε ο Γιαννάκης Ιωάννης, Ε.Δ.Ε., με μέσο ποσοστό έκπτωσης εμ= 58% επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε €27.174,00 πλέον ΦΠΑ23% € 6.250,02 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης €33.424,02.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός