Αρ. αποφ. 228/2015 "Εξέταση ενστάσεων της εταιρείας ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ & ΣΙΑ ΟΕ. επί του υπ’ αρ. 27197/10-11-2015 πρακτ. της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού και επί της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού "Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου.."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την Απόρριψη:
α. Της με αριθ πρωτ. 27130/10-11-2015 ένστασης της εταιρείας «ΓΡ. Δ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ», κατά της νομιμότητας της διενέργειας του Διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση σιντριβανιών του Δήμου για το έτος 2015».
β. Της με αριθ. πρωτ. 27322/11-11-2015 ένστασης της ανωτέρω Εταιρείας, κατά του πρακτικού της Επιτροπής Αξιολόγησης Διαγωνισμών και Προσφορών, για την ανωτέρω Προμήθεια.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός