Αρ. αποφ. 224/2015 "Έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Σάκων Απορριμμάτων» και όρων και προδιαγραφών της υπ’ αριθ. 98/2015 της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ του Δήμου"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Εγκρίνει:
α. Τους Όρους και Τεχνικές Προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 98/2015 μελέτη της Διεύθυνσης ΠΕ.ΚΑ.ΠΡΑ., και
β. Τους Όρους Διακήρυξης, σύμφωνα με τη συνημμένη απόφαση.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός