Αρ. αποφ. 219/2015 "Κατακύρωση αποτελέσματος Δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την κατακύρωση της Δημοπρασίας για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015», στην εργοληπτική επιχείρηση «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», ( Πατησίων 67 – 10434 Αθήνα, Α.Φ.Μ. 099361574, αρ. ΜΕΕΠ 17446, ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ), με ποσοστό έκπτωσης 17% επί των τιμολογημένων εργασιών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός