Αρ. αποφ. 198/2015 "Απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2015», στον «ΝΙΚΟΛΑΟ ΒΕΝΕΡΗ Ε.Δ.Ε.», (Γ΄Ορεινής Ταξιαρχίας 15 – 15772 Ζωγράφου, Α.Φ.Μ. 039061912 – ΔΟΥ Ζωγράφου), με αρ. ΜΕΕΠ 13318 και ημερομηνία λήξης πτυχίου 23/6/2017 και κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, αντί έκπτωσης 11% επί των τιμών του εγκεκριμένου τιμολογίου και Προϋπολογισμού της Μελέτης.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός