Αρ. Απόφασης 278-2017 ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ Σ.Τ.Ε.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 1. Την Εισήγηση του Προέδρου 2. Την ανωτέρω γνωμοδότηση του κ. Πούλιου 3. Την υπ'αριθ. πρωτ. 31583/2602/27-11-2017 απόφαση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού. 4. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Εγκρίνει την υπ'αριθ. πρωτ. 31583/2602/27-11-2017 απόφαση Δημάρχου Παπάγου-Χολαργού

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός