Αρ. Απόφασης 270-2017 ΕΓΚΡΙΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 52 ΤΟΥ Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-7-2017 ΤΕΥΧΟΣ Α).

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Κάνει δεκτό το με αριθ. πρωτ. 30905/20-11-2017 αίτημα του κου ΤΡΥΠΟΣΚΟΥΦΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με ΑΦΜ: 045483627, για την υπαγωγή, της επιχείρησής του, στην ρύθμιση του Ν 4483/2017 ( ρύθμιση οφειλών σε 36 δόσεις), ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός