Αρ. Απόφασης 257-2017 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ-ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  Την εισήγηση του Προέδρου.  Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση 1.050,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6495.0006 «Δαπάνη έκδοσης / ανανέωσης κάρτας ψηφιακού ταχογράφου» για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης, προκειμένου να γίνουν 3 ανανεώσεις και 4 νέες εκδόσεις καρτών ψηφιακού ταχογράφου.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός