Αρ. Απόφασης 214/ 27-9-2017 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙ;Α ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ-ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2018.

H Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της : 1. Την εισήγηση . 2. Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως για το Έτος 2018, το Τέλος για Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Δημοτικών & Κοινοχρήστων Χώρων για ΤηλεοπτικούςΚινηματογραφικούς και Διαφημιστικούς σκοπούς, οριστεί σε 3,00€ ανά τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ. και, κατά τα λοιπά, να ισχύσουν οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στην 256/12-10-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός