ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 33/24-2-2017 ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΚΑΤΆ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΟΥΛΑΙ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΤΗΣ ΚΟΡΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΣΟΥΛΑΙ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡ. 451/15 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 23-2-2017 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Παράσταση του απασχολούμενου στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού με έμμισθη εντολή, Δικηγόρου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου, κατά την συζήτηση στις 13-3-2017 και σε οποιαδήποτε μετ’ αναβολή συζήτηση, της ανωτέρω αίτησης αναίρεσης της υπ’αριθ. 451/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (τμήμα 14ο τριμελές).

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός