Αρ. απόφασης 7/17-1-2017 Ανατροπές Αποφάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης (Α.Α.Υ.), Οικονομικού Έτους 2016

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει την ανατροπή των ανεκτέλεστων αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης που έγιναν στις 30/12/2016 ως ο κατωτέρω συνημμένος πίνακας :

 

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός