Αρ. Απόφασης 249/ 19-12-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΕΝΌΣ (1) ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΑΡΜΑΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΠΑΓΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Την Κατακύρωση της Δημοπρασίας για την Εκμίσθωση ενός (1) Γραφείου Μαρμαρικών Εργασιών, στο Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, στο όνομα του Παναγιώτη Συρίγου (με έδρα το Γέρακα Αττικής επί της οδού Κιάτου 5), αντί μηνιαίου μισθώματος 0,00 (με την εγγύηση του Πολύκαρπου Φώτη κατοίκου Γέρακα Αττικής στην οδό Κιάτου 9), καθώς το επιτευχθέν μηνιαίο μίσθωμα θεωρείται εύλογο και οικονομικά συμφέρον για το Δήμο.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός