Αρ. Απόφασης 247/ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: , ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 100.000,00€ ΜΕ ΤΟΝ Φ.Π.Α.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων - Την τήρηση της Νομιμότητας. Αποφασίζει Ομόφωνα α. Την έγκριση του από 12-12-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Έργων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΡΣΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ».

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός