Αρ. Απόφασης 242/ 19-12-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 242/19-12-2016 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. , ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΝΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΟΠΩΛΕΙΟΥ ΤΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. κλπ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την υπ’ αριθ. 242/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΟΚΜΕΠΑ». - Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010. - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 242/2016 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού (ΔΟΚΜΕΠΑ)» με την οποία, το ανωτέρω Ν.Π.Δ.Δ. εισηγήθηκε στην Οικ. Επιτροπή :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός