Αρ. Απόφασης 241/19-12-2016

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το ανωτέρω Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών, Αξιολόγησης Προσφορών Προμηθειών και Εργασιών Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Κατακύρωση της Προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ», στους κατωτέρω :  «ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ», για την προμήθεια της Ομάδας Α2 «ΕΙΔΗ ΑΡΤΟΠΩΛΕΙΟΥΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΚΜΕΠΑ» .

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός