Αρ. Απόφασης 214/ 15-11-2016 ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ (ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ), ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2017.

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: • Την εισήγηση του Προέδρου. • Την υπ’ αρ. 7261/22-2-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών, όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’ αρ. 41273/15-10-2013 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β’ 2676/2013). • Την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα α. Συντάσσει τον πίνακα 5Α που αφορά στη Στοχοθεσία Οικονοµικών αποτελεσµάτων του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού, έτους 2017, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός