Αρ. Απόφασης 213/ 15-11-2016 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2017.

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της Την εισήγηση της προέδρου Την τήρηση της Νοµιµότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα α. Τροποποιεί το Σχέδιο Προϋπολογισµού του ∆ήµου Παπάγου – Χολαργού έτους 2017, σύµφωνα µε την ανωτέρω Αιτιολογική Έκθεση. β. Υποβάλει το σχέδιο προϋπολογισµού όπως αυτό διαµορφώθηκε, στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παπάγου – Χολαργού, το οποίο παρουσιάζεται συνοπτικά ως κατωτέρω:

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός