Αρ. Απόφασης 211/7-11-2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 31-10-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Α. Να δοθεί η εντολή και η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στον κ. Κωνσταντίνο Ρήγο, δικηγόρο, όπως γνωμοδοτήσει για τις παρακάτω υποθέσεις υπαλλήλων του ΔΟΚΜΕΠΑ: (1) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Δανδούμη Αικατερίνης (ΔΟΚΜΕΠΑ) (2) Γνωμοδότηση για την υπόθεση της κ. Τσιαβού Αλεξάνδρας (ΔΟΚΜΕΠΑ)

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός