Αρ. Απόφασης 210/ 7-11-2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. Τ Εγκρίνει : Τη Τ , για την προμήθεια με τίτλο Τους όρους της διακήρυξης και τους όρους και τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθ. 76/2016 μελέτης με τίτλο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός