Αρ. Απόφασης 193/ 12-10-2016 ΑΝΑΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΣΕ ΔΙΚΗΓΟΡΟ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την από 11-10-2016 Γνωμοδότηση του Προϊσταμένου της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου – Χολαργού κ. Νικόλαου Γεωργακόπουλου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Εγκρίνει : α. Την Παράσταση του Δρ. Ανρέα Ματθαίου (Δικηγόρου), κατά τη συζήτηση της από 27-9-2016 αγωγής της Κωνσταντίας Παπακώστα κατά του Δήμου Παπάγου Χολαργού, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών /Διαδικασία Αμοιβών κατά την ως άνω δικάσιμο της 29.11.2016 και σε κάθε μετ αναβολή συζήτηση, στον οποίο ίνει την εντολ και την πληρεουσιότητα και το ικαίωμα, προβεί σε όλες τις ενέργειες προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός