Αρ. Απόφασης 191/12-10-2016 ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΤΕΟ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα 1. Διαθέτει πίστωση 350,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός