Αρ. Απόφασης 188/5-10-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Ορίζει Ανάδοχο του Έργου : «Διαμόρφωση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης – Παρεμβάσεις στην Πλατεία Αγίας Τριάδας», την Κ/Ξ: «Β. ΜΑΡΔΑΣ –Ν. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ –Η. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑΣ», με μέση τεκμαρτή έκπτωση ΕΜέση =63,75% επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε € 226.320,89 πλέον ΦΠΑ 24% € 54.317,01 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης € 280.637,90.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός