Αρ. Απόφασης 187/5-10-2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ, ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ΜΕΙΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: .

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Εγκρίνει το από 13-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμών Έργων και ορίζει Μειοδότη της Δημοπρασίας για τη «Συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων, έτους 2016», την Εταιρεία «Αφοί Ζησιμόπουλοι ΟΕ», με μέσο ποσοστό έκπτωσης εμ= 61% επί των τιμολογημένων εργασιών. Η συνολική δαπάνη του έργου κατά την προσφορά ανέρχεται σε €77.999,62 πλέον ΦΠΑ 24% € 18.719,91 δηλαδή συνολικό ποσό σύμβασης €96.719,53. β. Καθορίζει τη λοιπή σειρά μειοδοσίας (μετά τον 1ο), ως ακολούθως :

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός