Αρ. Απόφασης 181/2016 ΜΕΙΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ, ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ( ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΕΣ, ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ, ΑΠΟΡΟΙ, ΑΜΕΑ, ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ), ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΠαΤ ρνύδ Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου – Χολαργού, όπως, για το έτος 2017, ισχύσει νστ 50% στα ήμ λδιδςκύδυ κτνρ στις παρακάτω κατηγορίες κατοίκων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που κατοικούν σε οικίες (ιδιόκτητες ή μισθωμένες),με τις προϋποθέσεις που ορίζονται ρητά ως εξής : με ένα(1) ή περισσότερα παιδιά τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής , για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό εισόδημα για το έτος 2015 (το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2016) έως 1.000,00. με τέκνα τα οποία είναι ανήλικα ή σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής, για τα προβλεπόμενα έτη σπουδών της πρώτης σχολής, ή υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία και είχαν συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το έτος 2015(το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2016) έως 27.500,00.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός