Αρ. Απόφασης 178/ 2016 ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΕΛΟΥΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΥΣ - ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της , - την εισήγηση του προέδρου, - την τήρηση της νομιμότητας Αποφασίζει Ομόφωνα: Εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, όπως για το έτος 2017, το Τέλος για παραχώρηση άδειας χρήσης δημοτικών και κοινόχρηστων χώρων για τηλεοπτικούς- κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, διατηρηθεί στα επίπεδα του 2016

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός