Αρ. Απόφασης 171/ 2016 ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΝΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ ΚΑΤΆ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 169/2016

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Τη με αριθ. πρωτ. 23561/3-10-2016 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών, Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα α. Κάνει δεκτή τη με αρ.πρωτ. Δήμου 23366/30-9-2016 Ένσταση της Εταιρείας «ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΕΤΡ. ΦΡΑΓΚΑΤΟΣ» κατά της Απόφασης Οικ. Επιτροπής υπ’ αριθ. 169/2016. β. Επιτρέπει τη συνέχιση της συμμετοχής της ανωτέρω εταιρείας, στο διαγωνισμό για την ομάδα 1.3 ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ.

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός