170/2016 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της - Την εισήγηση της προέδρου - Το με αριθ. πρωτ. 22391/20-9-2016 Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών λοιπών προμηθειών και εργασιών – υπηρεσιών - Την τήρηση της Νομιμότητας. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα Την Κατακύρωση του Διαγωνισμού «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων Δήμου Παπάγου-Χολαργού», στην εταιρεία «ΣΤΑΡΓΚΑΡΝΤ ΙΔ. ΕΠΙΧ. ΠΑΡ. ΥΠΗΡ. ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Ε.Π.Ε», με τιμή προσφοράς € 126.120,16 πλέον ΦΠΑ 24% € 30.268,84 ήτοι συνολική δαπάνη € 156.389,00

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός