Αρ. αποφ. 120/2016 Κατακύρωση αποτελέσματος και ανάδειξη μειοδότη του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

Την έγκριση του από 1-7-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμήθειας Ηλεκτρολογικού Υλικού, για την «Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού» και την ανάδειξη των Μειοδοτών, σύμφωνα με την ακόλουθη συνοπτική κατάσταση ποσών :
1. Α. Μουρατίδης ΑΒΕΤΕ € 945,50 + ΦΠΑ 24% € 226,92 = € 1.172,42
2. Ιωαννίδης Ευθύμιος 7 Σια Ο.Ε. € 6.704,00 + ΦΠΑ 24% € 1.608,96 = € 8.312,96
3. Σ. & Β. Παπαδόπουλος Ε.Ε. € 3.714,10 + ΦΠΑ 24% € 891,38 = € 4.605,48
4. Καυκάς Α.Ε. € 1.722,90 + ΦΠΑ 24% € 413,50 = € 2.136,40
5. Αποστολίδης ΑΒΕΤΕ. € 11.370,10 + ΦΠΑ 24% € 2.728,82 = € 14.098,92
6. Κοντορήγας Θεόδωρος € 14.929,60 + ΦΠΑ 24% € 3.583,10 = € 18.512,70
Αθροίσματα € 39.389,20 + ΦΠΑ 23% € 9.453,41 = € 48.842,61
Οι δε αναλυτικές καταστάσεις (υλικών και ποσών), επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός