Αρ. αποφ. 119/2016 Λήψη απόφασης επί της ένστασης της εταιρείας «Β. ΚΑΥΚΑΣ ΑΕ» (Α.Π. 16231/27-06-2016) κατά του πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

Επί της με Α.Π. 16231/27-06-2016 ένστασης της «ΚΑΥΚΑΣ Α.Ε», κατά του πρακτικού αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών του πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, λαμπτήρων & ηλεκτρολογικού υλικού :
α. Κάνει αυτήν αποδεκτή και
β. Απορρίπτει αυτή
κατά τα αντίστοιχα σκέλη αυτής, τα οποία αναλύονται και παρουσιάζονται λεπτομερώς στην ανωτέρω Εισήγηση.


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός