Αρ. αποφ. 118/2016 Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 4/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

Τη διόρθωση της υπ’ αριθ. 4/2016 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, για τη σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2016, όσον αφορά στους ακόλουθους Κ.Α. :
1. ο ΚΑ 20.6411.0001 «Τέλη διοδίων» στο ορθό 10.6411,0001 « Τέλη διοδίων» και
2. ο ΚΑ 30.6261.0001 « Συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραιτήτων υλικών» στο ορθό 30.6261.0002 « Συντήρηση και επισκευή ακινήτων του Δήμου μετά των απαραιτήτων υλικών»


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός