Αρ. αποφ. 113/2016 Διενέργεια δημόσιας κλήρωσης για τον καθορισμό σειράς μειοδοσίας, έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016»

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της την εισήγηση της προέδρου και την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας, αποφασίζει ομόφωνα

α. Την έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου με τίτλο: «ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 2016», προϋπολογισμού 25.000,00 με ΦΠΑ.
β. Την ανάδειξη, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης, ως μειοδότη του ανωτέρω έργου, της Εργοληπτικής Επιχείρησης «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΛΩΤΑΣ», (Διονύσου 0, 26331 Πάτρα), με ποσοστό έκπτωσης Ε=70% επί των τιμολογημένων εργασιών.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός