Αρ. αποφ. 077/2016 "Απ΄ευθείας ανάθεση της μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του Κοινόχρηστου Πρασίνου των Ο.Τ. 168 & 169 Παπάγου»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Την απ’ ευθείας ανάθεση της Μελέτης «Διαχειριστική Μελέτη για την Προστασία και Ανάδειξη του Κοινόχρηστου
Πρασίνου των Ο.Τ. 168 & 169 Παπάγου» προυπολ. 4.439,07€ με ΦΠΑ 23%, στην κα. ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Δασολόγο - Περιβαλλοντολόγο, Τριανταφύλλη 10 – 17778 Ταύρος, Α.Φ.Μ. 061425220 ΔΟΥ ΣΤ΄
Αθηνών ), αντί αμοιβής 3.390,00 € συν Φ.Π.Α. 23%.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός