Αρ. αποφ. 072/2016 "Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας και ανάδειξη μειοδότη του έργου με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Την κατακύρωση της Δημοπρασίας του Έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ-ΛΥΚΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ, ΕΤΟΥΣ 2016», στην Εργοληπτική Επιχείρηση «ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ», Χαράς 5, 15231
Χαλάνδρι, αντί ποσοστού έκπτωσης Εα=73 % επί των τιμολογημένων εργασιών και συνολικού ποσού σύμβασης € 45.900,00.
(37.317,07 € συν ΦΠΑ 23% ήτοι 8.582,93 €).

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός