Αρ. αποφ. 060/2016 "Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο: «Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου- Χολαργού»"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση της Προέδρου, αποφασίζει

Την έγκριση του με αριθ. πρωτ. 8983/18-4-2016 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και Αξιολόγησης
Προσφορών και Λοιπών Προμηθειών και Εργασιών – Υπηρεσιών του Δήμου, για την εργασία-υπηρεσία με τίτλο:
«Επισκευές Οχημάτων και Μηχανημάτων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός