Αρ. αποφ. 037/2016 "Έγκριση Πρακτικού Διεξαγωγής Πρόχειρου Διαγωνισμού, για την Προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Αναλώσιμων Εκτυπωτικών Συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κ.λ.π.) και φωτοτυπικού χαρτιού», Προϋπολογισμού 58.236,31 € συμπερ. Φ.Π.Α."

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

Ότι, μετά την εφαρμογή των διατάξεων του ΕΚΠΟΤΑ, η ανάθεση της "Προμήθειας αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ) και φωτοτυπικού χαρτιού" , να γίνει σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα του τελευταίου Πρακτικού στους προμηθευτές για τα είδη που προσέφεραν την χαμηλότερη τιμή, λαμβάνοντας υπόψη την κατανομή των απρόβλεπτων, ως κάτωθι:

1. Στην εταιρεία RETHINK ΑΒΕΕ συνολικού ποσού 3.132,40 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και απροβλέπτων.
2. Στην εταιρεία COSMOS BUSINESS SYSTEMS ΑΕΒΕ συνολικού ποσού 1.033,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% και απροβλέπτων.
3. Στον ΑΘ. Ι. ΓΚΙΤΣΗ συνολικού ποσού 10.248,92 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
4. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός, για τα είδη της ομάδας Α της μελέτης "Προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτικών συσκευών (τυμπάνων, μελανοταινιών κλπ)" που δεν προσέφερε κανείς προμηθευτής και συγκεκριμένα τα κάτωθι: Νο 4, 32 drum, 33 drum, 34, 35, 38, 39 πρ/σμου δαπάνης 8.560,00 € πλέον απροβλέπτων 427,16 € και ΦΠΑ 23% 2.067,04 €.
5. Να κηρυχθεί άγονος ο διαγωνισμός για τα είδη της ΟΜΑΔΑΣ Β της μελέτης "Φωτοτυπικό Χαρτί" που δεν προσέφερε κανείς προμηθευτής, πρ/σμου δαπάνης 5.689,60 € πλέον ΦΠΑ 23% 1.308,60 € .


Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός