Αρ. αποφ. 033/2016 "Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής Ταχυδρομικών Τελών"

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψιν την εισήγηση του Προέδρου, αποφασίζει

α.Εγκρίνει την ανάληψη υποχρέωσης, ποσού 4.000,00 €, σε βάρος του Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτους 2016.

β Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της Προϊσταμένης του Λογιστηρίου Φωτεινής Μπότη, ύψους, 4.000,00 €, η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό εντός προθεσμίας τριών μηνών.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

Η πόλη μας

Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι ένας από τους δήμους της νομαρχίας Αθηνών, της περιφέρειας Αττικής που προέκυψε με το Πρόγραμμα Καλλικράτης από την συνένωση των παλαιότερων δήμων Παπάγου και Χολαργού. Ο δήμος έχει πληθυσμό 47.714 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2001. Έδρα του είναι ο Χολαργός. Η έκτασή του είναι 8,63 τ.χλμ..

Η Δημοτική Αρχή

Επικοινωνία

  info (@) dpapxol.gov.gr
  213-2002.800
  210-6513840
  Περικλέους 55, 15561 Χολαργός